Krishna Sudama (1920) [ Hindi Movie ]Movie Name Krishna Sudama (1920)
Movie Genre Mythology Movie  
Directed by Vishnupant Divekar
Produced by
Music Director
Star Cast Khalil, Vaidya, Prabha, Kesarbai, Moti, Sakina, Ali Miya,
Release Date 01 Jan, 1920 (India)
Rating IMDB: N.A.    Bollywood Product: 5.5   

Krishna Sudama (1920) Movie Synopsis

Songs Of Movie Krishna Sudama (1920)

Hindi Movie

Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920)

Recommended Movies ( Mythology Movie )

Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920)

Related Movies

Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920) Krishna Sudama (1920)

Movie in Theater

Krishna Sudama (1920)

23 Apr, 2021

Krishna Sudama (1920)

23 Apr, 2021

Krishna Sudama (1920)

16 Apr, 2021


Upcoming Movies

24 Apr, 2021

30 Apr, 2021

07 May, 2021

09 May, 2021

12 May, 2021

14 May, 2021