Shivrayancha Chhava (2024) [Marathi Film](2024)


Shivrayancha Chhava (2024) [Marathi] (2024)

Film Name Shivrayancha Chhava (2024)
Genre Historical
Director Digpal Lanjekar
Producer(s) Vaibhav Bhor , Kishore Patkar
Music Director Devdutt Manisha Baji
Lead Cast Chinmay Mandlekar, Trupti Toradmal, Bhushan Patil, Mrinal Kulkarni See Full Cast
Release Date 16 February 2024 (India)
Movie Budget 10 Cr. (Estimated)
Box Office Collection N.A. Cr. Approximately (Worldwide)
Rating IMDB: N.A.    Bollywood Product: N.A.   

Shivrayancha Chhava (2024) [Film] Synopsis

Shivrayancha Chhava (2024) is an Indian Marathi-language ( Historical ) film released in cinemas on 16 February 2024.Movie Plot

The film Shivrayancha Chhava is based on Chhatrapati Sambhaji Maharaj.

 

Full Cast and Crew of Shivrayancha Chhava (2024)

Full Cast:

Lead Cast(s):

Chinmay Mandlekar
Trupti Toradmal
Bhushan Patil
Mrinal Kulkarni

Other Cast(s):

Prasanna Ketkar
Abhijeet Shwetachandra
Rahul Dev
Vikram Gaikwad
Bhushan Shivtare
Amit Deshmukh
Avadhoot Gandhi
Ravi Kale
Dnyanesh Wadekar
Isha Keskar
Nandini Kanhere
Sameer Dharmadhikari
Dipti Lele
Saurrabh Kushwaha
Bipin Surve
Ashutosh Wadekar
Dada Pasalkar
Sagar Sant
Sharad Singh
Ram Awana
Ranjit Randive
Neeta Donde
Sayalee Sambhare
Amit Mehta

Full Crew:

Director:

Director(s)
Digpal Lanjekar

Producer:

Producer(s)
Vaibhav Bhor
Kishore Patkar

Music:

Music Director(s)
Devdutt Manisha Baji

MORE UPCOMING MOVIES

Blockbuster film (2024)

Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)

Related Movies

Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)
Shivrayancha Chhava (2024)