Amita Nangia

Amita Nangia | Female | 47 Years OldBiography of Amita Nangia

Screen Name Amita Nangia
Birth Name Amita Nangia
Also Known as Ameeta Nangia, Amita Nambia
Nationality/Citizenship Indian
Date of Birth 20 October 1976
Birth Place New Delhi, India

Family Details Amita Nangia

Spouse/Partner
Name Sanjay Bansal