Chrisann Pereira

Chrisann Pereira | Female | 27 Years OldBiography of Chrisann Pereira

Screen Name Chrisann Pereira
Birth Name Chrisann Pereira
Also Known as Chrisanne Pereira, Chrissane Pereira, Chrisanne Periera
Nationality/Citizenship Indian
Date of Birth 15 October 1996
Birth Place Mumbai, Maharashtra, India

Family Details Chrisann Pereira

Father
Name Mark Pereira
Mother
Name Premila Pereira

Movies of Chrisann Pereira: A Comprehensive List of Filmography [(3) Films]