Faisal Khan

Faisal Khan | 57 Years OldBiography of Faisal Khan

Screen Name Faisal Khan
Birth Name Faisal Khan
Date of Birth 03 August 1966

Movies of Faisal Khan: A Comprehensive List of Filmography [(7) Films]