About Katrina KaifScreen Name Katrina Kaif
Born as Katrina Turquotte
Also Known as Priya
Nationality British
Born 16 Jul 1983 Victoria, British Hong Kong
Spouse Vicky Kaushal (Married 2021)

Movie in Theater

03 Jun, 2023

02 Jun, 2023

02 Jun, 2023

02 Jun, 2023

02 Jun, 2023

02 Jun, 2023


Upcoming Movies

09 Jun, 2023

09 Jun, 2023

09 Jun, 2023

09 Jun, 2023

09 Jun, 2023

12 Jun, 2023