M S Bhaskar

M S Bhaskar | Male | 66 Years OldBiography of M S Bhaskar

Screen Name M S Bhaskar
Birth Name Muthupettai Somu Devar Bhaskar
Nationality/Citizenship Indian
Date of Birth 13 September 1957
Birth Place Thiruvarur, Tamil Nadu State, India

Family Details M S Bhaskar

Father
Name R.M. Somu Thevar
Mother
Name Sathyabama
Spouse/Partner
Name Shila
Son
Name Aadithya Bhaskar
Daughter
Name Ishwarya