Mahesh ManjrekharScreen Name Mahesh Manjrekhar
Born as Mahesh Vaman Manjrekar
Nationality/Citizenship Indian
Born (Country) India
Born (City, State) Bombay (now Mumbai), Maharashtra
Date of Birth 16 August 1958
Spouse Medha Manjrekar
Daughter Saiee Manjrekar