Nisha Aaliya

Nisha Aaliya | 35 Years OldBiography of Nisha Aaliya

Screen Name Nisha Aaliya
Birth Name Nisha Aaliya
Date of Birth 27 May 1989

Movies of Nisha Aaliya: A Comprehensive List of Filmography [(7) Films]