Ratan Karatamada

Ratan Karatamada | MaleBiography of Ratan Karatamada

Screen Name Ratan Karatamada
Birth Name Ratan Karatamada
Nationality/Citizenship Indian
Birth Place India

Movies of Ratan Karatamada: A Comprehensive List of Filmography [(1) Films]