Srinivasa Reddy

Srinivasa Reddy | Male | 51 Years OldBiography of Srinivasa Reddy

Screen Name Srinivasa Reddy
Birth Name Yaramala Srinivasa Reddy
Also Known as Srinivas Reddy
Nationality/Citizenship Indian
Date of Birth 23 February 1973
Birth Place Khammam, Andhra Pradesh (now Telangana), India

Family Details Srinivasa Reddy

Father
Name Rami Reddy
Mother
Name Venkataravamma
Spouse/Partner
Name Swathi Reddy