Tiki Patnaik

Tiki Patnaik | MaleBiography of Tiki Patnaik

Screen Name Tiki Patnaik
Birth Name Laxmikant Patnaik
Nationality/Citizenship Indian
Birth Place India

Movies of Tiki Patnaik: A Comprehensive List of Filmography [(1) Films]